KONTAKT

Zenario


filmproduksjon - artistbooking - bokTa kontakt om det er noko vi kan hjelpe deg med, anten det er filmproduksjon, underhaldning til eit arrangement, eller casting av våre artistar/skodespelarar til film eller fjernsyn.

Her kjem det sikkert eit

kvikt slagord

etterkvart.

Eller her.

Kva om vi berre tek og finn på noko kjekt i lag?


KONTAKTSKJEMA